Ecoduct op de Brusselse ring

08/08/2017

De Brusselse ring is niet alleen voor automobilisten een regelmatige hinderpaal tijdens de spitsuren. Voor veel dieren zijn ze onoverbrugbare barrière. Maar binnenkort niet meer overal.

Het Zoniënwoud mag dan pas nog uitgeroepen zijn tot werelderfgoed, er was wel degelijk een probleem voor verschillende diersoorten die er door snelwegen beperkt waren in leef- en migratiegebied. Daarom werd onlangs gestart met een project om te “ontsnipperen” via ecorasters, ecotunnels, boombruggen. En zelfs met een 60 meter breed ecoduct, die enkel toegankelijk is voor dieren.

De inrichting met onder meer struiken, bomen en een vochtige corridor houdt rekening met de voorkeuren van verschillende soorten. “Amfibieën verkiezen een vochtige leefomgeving, marterachtigen gaan op zoek naar dekking en overvliegende vleermuizen oriënteren zich op lijnelementen,” legt het Agentschap voor Natuur en Bos uit. De basisstructuur van het ecoduct zal afgewerkt zijn in november 2017, de inrichting volgt begin 2018. Maar ondertussen kunt u op de middenpijler van de brug wél al zien wie er binnenkort over uw hoofd trippelt, fladdert of kruipt: graffitikunstenaar Dzia werd uitgenodigd om er  een das, kamsalamander, vleermuizen en kikkers af te beelden. Later volgt meer.

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer